Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 896/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2017-03-29

VI GC 143/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 marca 2016

Data publikacji: 1 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uznanie powództwa, cedent, skuteczne uznanie, damy powodu, wyrok uwzględniający żądania, pozwany, zniesienie kosztów, radca prawny, cesja wierzytelności, wytoczenie sprawy, nakaz zapłaty, obejście prawa, elektrownia, koszt w sprawach, podstawa umowy cesji, strona powodowa, komornik sądowy przy sądzie, pierwsza czynność, pozew, pomoc prawna
Zobacz»

VI GC 323/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 31 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uznanie powództwa, adres, pierwsza czynność, pozwany, cofnięcie pozwu, obejście prawa, uznanie roszczenia, faktura, celowy koszt, rozpoczęcie rozprawy, termin płatności należności, szykana, umowa najmu, rejonowy lublin, ocena zasadności zastosowania, pomieszczenia usługowe, linia orzecznicza sadu najwyższego, żądanie przy równoczesnym zaprzeczeniu, zbędny proces, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

IX C 177/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 11 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uznanie powództwa, rozłożenie zasądzonego świadczenia, zasądzone świadczenie na raty, pozwany, szczególnie uzasadniony wypadek, stan po użyciu alkoholu, rozłożenie świadczenia na raty, rowerzysta, wynik obrażeń, obejście prawa, śmierć braci, rygor natychmiastowej wykonalności, ubezpieczyciel, zadośćuczynienie za śmierć, sytuacja materialna, należyta ostrożność, trudna sytuacja majątkowa, zawarta umowa ubezpieczenia, większość zobowiązań, zasądzony zwrot kosztów
Zobacz»

I C 133/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 16 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uznanie powództwa, szczególnie uzasadniony wypadek, rozłożenie na raty, koszt likwidacji, wysokość dochodzonego roszczenia, konsultant medyczny, pozwany, rozłożenie zasądzonego świadczenia, niepowetowana szkoda, zasądzone świadczenie na raty, obejście prawa, wniosek o rozłożenie, motorower, rata w wysokościach, uregulowanie świadczeń, skutek zdarzenia komunikacyjnego, koszt związany z mieszkaniem, mąż i trójka, kwota w ratach, zasądzony zwrot kosztów
Zobacz»

V GC 1281/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, pozwany, uznanie powództwa, rygor natychmiastowej wykonalności, zapłata w postępowaniu upominawczym, dzień zapłaty, wydział gospodarczy w składzie, trudna sytuacja majątkowa, nakaz zapłaty w postępowaniu, zaopatrzenie wyroku, odsetka ustawowa za opóźnienie, wysokość płacy minimalnej, zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej, obejście prawa, stała opłata sądowa, trzyosobowa rodzina, nieprzewidziany wydatek, wysokość żądania powódki, sowa, pozew w postępowaniu upominawczym
Zobacz»

VI Gz 319/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 29 grudnia 2014

Data publikacji: 15 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, pozew należności, pretensja powoda, uznanie powództwa, zmiana terminu płatności, wytoczenie powództwa, podstawa do wytoczenia, żądanie pozwu, przegranie sprawy, proces, etapu niczego, wskazaniu argumentów, złożone zażalenie, wyrok dotyczący kosztów, przyznanie przez ustawodawcę, rozstrzyganie o istnieniu, przepis zasady słuszności, koszt poprzez zasądzenie, możliwość stosowania wykładni, specjalne unormowanie
Zobacz»

X GC 792/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 lutego 2018

Data publikacji: 11 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • potwierdzenie przelewu, spłata należności główna, pozwany, trudne położenie, uznanie powództwa, część należności, nadwyżka, pełnomocnik powodów, pozew należności, dochodzone świadczenie na raty, mąż, kolizja z zasadami współżycia, rata należności głównej, natychmiastowe wykonanie wyroku, czasów konieczności, zasądzone świadczenie, opóźnienie należności, faktura wystawiona w związku, zapłata należności odsetkowych, jednoczesne wystąpienie
Zobacz»

III Ca 1329/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 stycznia 2017

Data publikacji: 3 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zasady współżycia społecznego, pozwany, ustawowa odsetka za opóźnienie, podstawa zwolnienia, rata, obowiązek częściowego zwrotu kosztów, wyjątkowo trudna sytuacja osobista, pokrycie zaległości, naruszenie zasady współżycia społecznego, mieszkanie z najemcą, sprawy podnoszenia, zła sytuacja finansowa strony, gospodarcze przeznaczenie, pozwany koszt, zarzut podkreślenia, korzystanie z prawa podmiotowego, przedstawiony stan rzeczy, oddalenie powództwa w oparciu, właściwa ocena zebranego materiału, niekorzystna sytuacja finansowa
Zobacz»

II C 471/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 13 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, uznanie powództwa, skapitalizowana odsetka ustawowa, pozwany, brak podstaw do zastosowania, pierwsza czynność procesowa, pozew do dnia zapłaty, dzień wniesienia pozwu, wpłacona kwota, ograniczone żądanie, część należności główna, faktura vat, termin płatności, podstawa do zastosowania przepisu, wytoczenie powództwa, zasądzenie zwrotu kosztów procesu, damy powodu, żądanie pozwu, liczne skutki
Zobacz»

III C 811/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 21 października 2016

Data publikacji: 5 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dwór mazowiecki, nowy dwór, bezskuteczność wypowiedzenia umowy kredytowej, uznanie powództwa, pozwany, cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem, wytoczenie sprawy, pierwsza czynność procesowa, egzekucja w sprawach, postępowanie egzekucyjne, powództwo opozycyjne, damy powodu, koszt należny, praga w warszawie, bankowy tytuł egzekucyjny, profesjonalny uczestnik obrotu prawnego, nadanie z urzędu, prawa egzekucja, klauzula wykonalności z ograniczeniem, powództwo całości
Zobacz»

I C 1862/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 18 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, wytoczenie powództwa, pierwsza czynność procesowa, ograniczona odpowiedzialność, ilość informacji, zapłata na poczet, damy powodu, wpłata na rachunek bankowy, dodatkowa informacja, data otrzymania wezwania, zwrot kwot, rozpatrzenie zgłoszenia, uznanie powództwa, dokonanie zapłaty, należność główna, ojciec powoda, próba kontaktu z powodem, potwierdzenie przelewu, faktura, powzięcie przekonania
Zobacz»

VIII Gz 49/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 lipca 2015

Data publikacji: 23 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pierwsza czynność procesowa, wytoczenie powództwa, wezwanie do zapłaty, wytoczenie sprawy, pretensja powoda, damy powodu, oświadczenie o uznaniu roszczenia, uznanie żądania pozwu, zgłaszane roszczenie, wywiedzione zażalenie, uznanie żądania, powzięcie informacji, istniejące zadłużenie, złożenie sprzeciwu, powództwo, postawa, uiszczenie należności, pozwany towar, centrum, żądanie pozwu
Zobacz»

I C 1489/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 4 lipca 2018

Data publikacji: 6 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt w sprawach, brak spłaty należności, zła sytuacja, odsetki umowne, należność w pełnej wysokości, koszt przy uwzględnieniu, polubowne rozwiązanie sporu, negocjacja z powodem, czterokrotność stopy lombardowej, zasada ponoszenia kosztów procesu, opóźnienie od kwot, zasada kosztów niezbędnych, strona umowy kredytu, warunek spłaty zadłużenia, pismo kierowane do powoda, złożenie sprzeciwu od nakazu, korzystniejszy warunek, pozwany, sytuacja materialna i zdrowotna, sprawa do sądu rejonowego
Zobacz»

II C 924/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 maja 2018

Data publikacji: 19 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, towar, dostawa towaru, szpital, wpłata dokonana przez dłużników, odsetka za opóźnienie, podmiot publiczny, szybkie płatności, stosunek łączący strony, należność, czasowe korzystanie, dostawa sprzętu medycznego, pozwany, umowa dostawy, termin zapłaty w transakcjach, kwota główna, pojęcie, zamówienie publiczne, wyrok sądu apelacyjny, powództwo
Zobacz»

I C 253/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 5 lipca 2016

Data publikacji: 27 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółdzielcza kasa oszczędnościowo, pozwany, leczenie dzieci, restrukturyzacja zadłużenia, syn, niedoczynność tarczycy, wysokość czterokrotności stopy, dziewczynka, opłata za mieszkanie, chłopiec, trudna sytuacja życiowa, chwilą choroby, działanie zmierzające do restrukturyzacji, wpływ na stabilność, zagrożenie życia, dziecko, guz jądra, dotychczasowe miejsce zatrudnienia, zastawka serca, odpowiedzialnymi rodzicami
Zobacz»

II C 235/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 grudnia 2017

Data publikacji: 26 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wytoczenie sprawy, pozwany, damy powodu, pierwsza czynność, uznanie żądania pozwu, uznanie żądania, powodu należności, terminowe realizowanie zobowiązań, zasada lojalności wobec kontrahenta, zbędny koszt procesu, późniejsze uzgodnienie, umorzenie postępowania w związku, wniosek o zasądzenie, wypadków orzekania, żądanie przyznania kosztów, uznanie przez pozwanego powództwa, świadomość trudnej sytuacji, trudna sytuacja finansowa, wytoczenie powództwa, żądanie pozwu
Zobacz»

VIII C 1179/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013

Data publikacji: 31 października 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • osoba niepełnoletnia, strona powodowa gminy, finansowe opieki, fakt korzystania z pomocy, przedstawiciel ustawowy, zwiernik, fakt dotyczący stanu, korzystanie z oferty, konieczność pokrywania, pozwany, rodzina, czwórka dzieci, pokrywanie kosztów utrzymania, wiek szkolny, pokrycie kosztów procesu, skutek pozwu, wyłom w zasadzie, przyjęta uchwała, całokształt okoliczności konkretnej sprawy, nadmierna dolegliwość
Zobacz»

VII Pz 59/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 lipca 2014

Data publikacji: 9 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • premia, przejaw chęci, dzień podpisania porozumienia, pozwany, niewielka wartość przedmiotu, zasada słuszności, uznanie powództwa, termin wypłaty świadczenia, pierwsza czynność procesowa, część powodów, zakończenie sporów, wypracowanie, zakończenie procesów, pracodawca, pozwany koszt, plan wypłat, pracowników porozumień, ogłoszony komunikat, stosowny komunikat, listopad i grudzień
Zobacz»

III Ca 1731/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 19 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kwestia sprzeczności, pozwany, sprawa podstaw do zastosowania, odroczenie rozprawy, przebieg postępowań, stawiennictwo na rozprawach, adwokat z urzędu, osoba samotna i schorowana, podstawa roszczenia regresowego, zwolnienie od lekarza, zaskarżenie wyroku, zasady współżycia społecznego, kontrola instancyjna, sprawa ponoszenia, opisany wymóg, stawka podatku, sprzeczność roszczenia powoda, prowadzenie obrony, motyw stanowiska, szczególnie uzasadniony wypadek
Zobacz»

VIII Pa 186/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 października 2018

Data publikacji: 4 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, sprawa ponoszenia, teren giełdy, towar, samochód dostawczy, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, śródmieście w łodzi, pozwany pracownik, boks, ogłoszenie o poszukiwaniu, handlowiec, kwiaciarnia, sprawiedliwość w sprawie, impreza, współpraca, niższa kategoria, giełda kwiatowa, radca prawny z urzędu, gazeta, sprzedaż kwiatów
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krzywiel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Przęczek
Data wytworzenia informacji: