Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 961/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2019-05-08

I C 1340/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 15 stycznia 2019

Data publikacji: 21 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

odsetka maksymalna, tytuł wykonawczy, komornik, wysokość odsetki, przedawnienie, wykonawcza wykonalność, wniosek o wszczęcie egzekucji, dwukrotność, postępowanie egzekucyjne, czterokrotność wysokości stopy kredytu, wysokość stopy kredytu lombardowego, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • odsetka maksymalna, tytuł wykonawczy, komornik, postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia, stwierdzenie bezskuteczności egzekucji, wysokość odsetki, przedawnienie, wykonawcza wykonalność, komornik przy sądzie rejonowym, stosunek roczny, dłużnik, wniosek o wszczęcie egzekucji, dwukrotność, postępowanie egzekucyjne, czterokrotność wysokości stopy kredytu, wysokość stopy kredytu lombardowego, klauzula wykonalności, sadź, egzekwowanie roszczeń, opatrzona klauzula wykonalności
Zobacz»

I C 1249/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, odsetki umowne, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, komornik sądowy przy sądzie, wniosek o wszczęcie egzekucji, uznanie powództwa, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, nakaz zapłaty, przedawnienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, odsetki umowne, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, komornik sądowy przy sądzie, wniosek o wszczęcie egzekucji, dłużnik solidarny, dysponowanie przez wierzyciela, uznanie powództwa, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, nakaz zapłaty, sygnatura, pozew, pozbawienie wykonalności przedmiotowych, odsetka liczona od kwot, akt komornika sądowego, część wpłaty, przedawnienie, treść żądania, pozwany
Zobacz»

I C 36/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 sierpnia 2014

Data publikacji: 20 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

odsetka maksymalna, wysokość odsetki, odsetki umowne, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, nakaz zapłaty, czterokrotność wysokości stopy kredytu, wysokość stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • odsetka maksymalna, wysokość odsetki, odsetki umowne, należność główna, tytuł wykonawczy, wysokość odsetek maksymalnych, przekraczająca odsetka maksymalna, wykonawcza wykonalność, data wydania nakazu, tytuł egzekucyjny, poziom dopuszczalny, powództwo opozycyjne, klauzula wykonalności, zmiana kodeksu cywilnego, skutek zastrzeżenia, nakaz zapłaty, czterokrotność wysokości stopy kredytu, ugoda, wysokość stopy kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego narodowego
Zobacz»

I ACa 1297/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 czerwca 2018

Data publikacji: 2 października 2018

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

odsetka maksymalna, tytuł wykonawczy, czterokrotność wysokości stopy kredytu, klauzula wykonalności, komornik sądowy przy sądzie, wysokość odsetki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • odsetka maksymalna, tytuł wykonawczy, poznanie, czterokrotność wysokości stopy kredytu, wysokość odsetek za opóźnienie, pozbawienie wykonalności, maksymalna wysokość odsetek, klauzula wykonalności, komornik sądowy przy sądzie, przekraczająca odsetka maksymalna, kodeks cywilny, czynność prawna, zmiana normatywna, wysokość odsetki, zdarzenie, podstawa powództwa opozycyjnego, błędna wykładnia przepisu, wejście w życie, odsetka od kwot, niezasadne przyjęcie
Zobacz»

XXV C 23/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2019

Data publikacji: 25 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

odsetka maksymalna, tytuł wykonawczy, wysokość odsetki, wykonalność, przedawnienie, egzekucja, komornik sądowy, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • odsetka maksymalna, tytuł wykonawczy, warszawa, wysokość odsetki, wykonalność, przedawnienie, egzekucja, wysokość odsetek maksymalnych, świadczenie odsetkowe, odsetka za opóźnienie, postanowienie o umorzeniu egzekucji, komornik sądowy, wierzyciel, ograniczone prawo, przedawnienie odsetek, pozbawienie wykonalności, dłużnik, przekraczająca wysokość, postępowanie egzekucyjne, prawo rzeczowe
Zobacz»

II Ca 729/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 26 listopada 2018

Data publikacji: 23 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, odsetka maksymalna, przedawnienie, wykonawcza wykonalność, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, pozwany, odsetki umowne, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, odsetka maksymalna, przedawnienie, wykonawcza wykonalność, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, dłużnik, powództwo opozycyjne, pozwany, zobowiązanie, odsetki umowne, zdarzenie, upominawczy sąd, bieg przedawnienia, sąd polubowny, należność główna, zmiana stanu prawnego, egzekucja, przerwanie przedawnienia
Zobacz»

II Ca 487/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, przedawnienie, wysokość odsetki, czterokrotność, klauzula wykonalności, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, wniosek o wszczęcie egzekucji, komornik, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, przedawnienie, wysokość odsetki, czterokrotność, klauzula wykonalności, stopa równa, równe czterokrotności, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, samodzielna podstawa powództwa, wniosek o wszczęcie egzekucji, przedawnienie roszczeń, złożenie przez wierzyciela, komornik, wykonawcza wykonalność, oprocentowanie, pozbawienie wykonalności, wysokość odsetek maksymalnych, komornik wniosku
Zobacz»

I Ca 69/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 15 marca 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wysokość odsetki, postępowanie egzekucyjne, wszczęcie egzekucji, stopa, nakaz zapłaty, wykonawcza wykonalność, odsetka maksymalna, czterokrotność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wierzyciel, dłużniczka, wysokość odsetki, postępowanie egzekucyjne, sposób zaliczania wpłat, wszczęcie egzekucji, suma dłużna, ukończenie postępowania egzekucyjnego, dług, stopa, nakaz zapłaty, stopa lombardowa, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, wysokość odsetek maksymalnych, odsetka maksymalna, wierzytelność, należność, czterokrotność
Zobacz»

II C 867/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 marca 2017

Data publikacji: 15 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przedawnienie, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, nakaz zapłaty, komornik sądowy przy sądzie, wniosek o wszczęcie egzekucji, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, nakaz zapłaty, strona powodowa, nakaz zapłaty sądu okręgowego, komornik sądowy przy sądzie, polubowne rozwiązanie, wniosek o wszczęcie egzekucji, wniosek o wszczęcie postępowań, wniosek wierzyciela, przerwanie przedawnienia, zarzut spełnienia świadczenia, tytuł egzekucyjny, bieg terminu przedawnienia, świadczenie okresowe należne, roszczenie o odsetki, rażące naruszenie zasad współżycia, wykonawcza wykonalność
Zobacz»

I ACa 62/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 13 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, odsetka maksymalna, przedawnienie, klauzula wykonalności, powództwo, komornik sądowy, egzekucja, wygórowane odsetki, wysokość odsetki, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wyrok zaoczny, wykonawcza wykonalność, powództwo opozycyjne, odsetka maksymalna, umowa pożyczki, przedawnienie, klauzula wykonalności, powództwo, komornik sądowy, oryginał umowy, pozbawienie wykonalności, termin przedawnienia, egzekucja, tytuł egzekucyjny, sprawa ponoszenia, wygórowane odsetki, wniosek egzekucyjny, wysokość odsetki, postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

X GC 887/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 stycznia 2016

Data publikacji: 24 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wszczęcie egzekucji, nakaz zapłaty, postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy przy sądzie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wszczęcie egzekucji, nakaz zapłaty, postępowanie egzekucyjne, tytuł egzekucyjny, wytoczenie powództwa opozycyjnego, nadana klauzula wykonalności, akt komorniczy, dotychczasowy wierzyciel, portal orzeczeń sądu apelacyjnego, powództwo o pozbawienie, podstawa egzekucji, poznanie, przelew wierzytelności, siedziba, sprzedaż spółki, komornik sądowy przy sądzie, obrona dłużnika, wyegzekwowanie świadczenia
Zobacz»

V Ca 2574/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2017

Data publikacji: 16 października 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, egzekucja, wykonawcza wykonalność, komornik, postępowanie egzekucyjne, nakaz zapłaty, powództwo, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, egzekucja, wykonawcza wykonalność, komornik, postępowanie egzekucyjne, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, pozbawienie wykonalności, nadana klauzula wykonalności, egzekucja przeciwko powódce, zrealizowanie całości, wniosek o ustanowienia pełnomocnika, odsetka w wysokości ustawowej, podstawa prowadzenia egzekucji, nakaz zapłaty, powództwo, warszawa, pierwsza instancja, klauzula wykonalności, wszczęta egzekucja, całość świadczenia
Zobacz»

XVI GC 641/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 17 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności, egzekucja, przedawnienie, odsetka, nakaz zapłaty, komornik sądowy przy sądzie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności, wierzyciel, należność główna, egzekucja, przedawnienie, odsetka, nakaz zapłaty, kwota, nadanie klauzuli, syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, dłużnik, bieg przedawnienia, pozbawienie wykonalności, przelew, kolejne postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy przy sądzie, informacja komornika
Zobacz»

V ACa 41/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 25 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przedawnienie, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, odsetka, komornik, wniosek o wszczęcie egzekucji, powództwo, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, odsetka za okresy, stosunek do powoda, bieg przedawnienia, odsetka, odrzucenie pozwu, komornik, wniosek o przesłuchanie powoda, przedawnienie trzyletnie, wniosek o wszczęcie egzekucji, powództwo, postępowanie egzekucyjne, umorzenie postępowania egzekucyjne, roszczenie, powództwo powoda, dzień wydania wyroku, zarzut spełnienia świadczenia, podstawa powództwa
Zobacz»

I C 1048/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostródzie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 2 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, przedawnienie, klauzula wykonalności, nakaz zapłaty, postępowanie egzekucyjne, wniosek o wszczęcie egzekucji, komornik sądowy, odsetka, uznanie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, przedawnienie, klauzula wykonalności, nakaz zapłaty, należność główna, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, wniosek o wszczęcie egzekucji, komornik sądowy, opłata egzekucyjna, świadczenie okresowe, odsetka, przerwanie biegu, nadanie klauzul wykonalności, termin przedawnienia, uznanie powództwa, koszt klauzuli, odsetka zaległa, wniosek o nadanie klauzul, postępowanie nakazowe
Zobacz»

V GC 211/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 13 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, przedawnienie, klauzula wykonalności, nakaz zapłaty, wykonawcza wykonalność, odsetka, komornik sądowy przy sądzie, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wszczęcie egzekucji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, przedawnienie, konina, klauzula wykonalności, nakaz zapłaty, wierzyciel, świadczenie okresowe, śródmieście w łodzi, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, odsetka, komornik sądowy przy sądzie, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przedmiotowy akt, odsetka od kwoty należności, wszczęcie egzekucji, zarzut przedawnienia odsetek, pozwany, kwota główna, zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Zobacz»

I C 2307/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 listopada 2015

Data publikacji: 4 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

spółdzielcza kasa oszczędnościowo, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wniosek o wszczęcie egzekucji, przedawnienie, nakaz zapłaty, komornik sądowy, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • spółdzielcza kasa oszczędnościowo, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wniosek o wszczęcie egzekucji, pozbawienie wykonalności, przedawnienie, wniosek o nadanie klauzul, nadanie klauzul wykonalności, nakaz zapłaty, rejonowy gdańsk, komornik sądowy, termin przedawnienia, tytuł egzekucyjny, południe, przerwanie biegu przedawnienia, postępowanie egzekucyjne, następca prawny, wierzyciel, dłużnik, roszczenie
Zobacz»

I C 149/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 12 czerwca 2017

Data publikacji: 24 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, przedawnienie, egzekucja, komornik sądowy, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, przedawnienie, akt komorniczy, wyrok zaoczny wraz, ukończenie postępowania egzekucyjnego, egzekucja, wierzyciel, tytuł egzekucyjny, rejonowy wydział, komornik sądowy, powództwo przeciwegzekucyjne, zjawisko i stanie, wygaśnięcie zobowiązania, dłużnik po wszczęciu, możliwe pozbawienie, wewnętrzne życie, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności
Zobacz»

I C 204/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 23 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przedawnienie, wniosek o wszczęcie egzekucji, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, wniosek o wszczęcie egzekucji, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, świadczenie okresowe, warszawa, postępowanie egzekucyjne, przesyłka, termin przedawnienia, wniosek o nadania, odsetka, złożenie wniosku o wszczęcie, tytuł egzekucyjny, roszczenie, sąd polubowny, przerwanie biegu przedawnienia, nadanie klauzul wykonalności, organ powołany do rozpoznawania, późniejsze umorzenie
Zobacz»

I C 343/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2018

Data publikacji: 6 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, komornik, przedawnienie, klauzula wykonalności, odsetka, postępowanie egzekucyjne, wniosek o wszczęcie egzekucji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, komornik, przedawnienie, pozbawienie wykonalności, akt egzekucyjny, klauzula wykonalności, odsetka, potrącenie, dłużnik, odpowiedzialność odszkodowawcza komornika, postępowanie egzekucyjne, wniosek o wszczęcie egzekucji, przedawnienie wierzytelności, wierzyciel, należność główna, organ egzekucyjny, odpowiedzialność do majątku, naliczanie, zachowanie komornika, zobowiązanie wynikające z wyroku
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krzywiel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Przęczek
Data wytworzenia informacji: